Privacy Policy

Takken Taxaties B.V.  respecteert de privacy van iedereen die deze website bezoekt. Vandaar dat wij u graag willen informeren over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken. Wij raden u aan dit privacy-beleid te lezen, zodat u begrijpt hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Wanneer u persoonsgegevens aan ons verstrekt, zullen deze persoonsgegevens worden behandeld alsof u ons uw toestemming heeft gegeven deze persoonsgegevens door te geven aan andere partijen, voor zover noodzakelijk en in overeenstemming met de doelen waarvoor u ons uw persoonsgegevens heeft verstrekt. Waar wij deze persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, zal dat in dit privacy-beleid worden genoemd.

Redenen voor het opstellen van dit privacy-beleid

Dit privacy-beleid wil u informeren over de wijze van het gebruik van uw persoonsgegevens.

In dit privacy-beleid leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen tijdens uw bezoek aan onze website.

Dit privacy-beleid geldt voor onze website.

Verantwoordelijkheid voor de persoonsgegevens die via deze website worden verzameld

Takken Taxaties B.V. , een besloten vennootschap die is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76660850 en statutair gevestigd is in Almere, is verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens die u via deze website aan ons verstrekt.

Alle op deze website afgebeelde merken, logo’s en geschreven teksten zijn eigendom van of worden onder licentie gebruikt door Takken Taxaties B.V. . Ongeautoriseerd gebruik ervan is strikt verboden.

Speciale verklaring voor personen jonger dan 13 jaar

Onze website is niet bedoeld voor kinderen jonger dan 13 jaar oud en wij zullen niet bewust persoonsgegevens verzamelen, doorgeven of in enige andere vorm gebruiken indien het persoonsgegevens van kinderen jonger dan 13 jaar betreft.

Vandaar dat wij jou vragen, wanneer je een kind jonger dan 13 jaar bent, ons geen persoonsgegevens te sturen (persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld jouw naam, adres en e-mail adres).

Als jij jonger bent dan 13 jaar en je wilt toch een vraag stellen of deze website op een andere manier gebruiken waarvoor het noodzakelijk is jouw persoonsgegevens te verstrekken, dan moet je jouw ouder of verzorger vragen of zij dit voor jou willen doen.

Indien wij gegevens ontvangen van personen jonger dan 13 jaar dan gaan wij er van uit dat deze gegevens zijn aangeleverd door de verantwoordelijke ouder / verzorger.

Doelen van het verzamelen van uw persoonsgegevens

Eén van de doelen van onze website is u te informeren over wie wij zijn en wat wij doen. Wij verzamelen uw persoonsgegevens (inclusief uw naam, adres, telefoonnummer, e-mail adres en IP-adres) om u beter van dienst te kunnen zijn ten aanzien van de informatie die u ons vraagt of de diensten die u van ons verlangt. Wij zullen daarom uw persoonsgegevens verzamelen, opslaan en gebruiken om:

  • te antwoorden op vragen of verzoeken die u bij ons neerlegt;
  • verplichtingen in relatie tot een overeenkomst;
  • te anticiperen op problemen ten aanzien van door Takken Taxaties B.V.  geleverde diensten of zaken of om problemen die zich hebben voorgedaan op te lossen.

Voor u is het van belang te weten dat u, wanneer u wilt dat wij stoppen met het verzamelen, opslaan en gebruiken van uw persoonsgegevens voor een van de hierboven weergegeven doelen, kunt / dient u hierover contact met ons op kunt nemen. Hoe u contact met ons op kunt nemen staat hieronder vermeld.

Wij zullen stoppen met het verzamelen, opslaan en gebruiken van uw persoonsgegevens voor een van de hierboven weergegeven doelen zodra dit redelijkerwijs voor ons mogelijk is.

Daarnaast melden wij dat de verzamelde persoonsgegevens (mogelijk) door ons kunnen worden doorgegeven naar geselecteerde derde partijen die mogelijk buiten de Europese Unie ( de Economische Europese Unie, “EEA”) zijn gevestigd. Dit doorgeven vindt plaats in verband met het leveren van de informatie en diensten die wij u door middel van deze website bieden. Zo kan het bijvoorbeeld gebeuren dat onze servers soms draaien in een land buiten de Europese Unie of dat een van de providers is gevestigd in een land buiten de Europese Unie. Hiervan behoeven wij niet altijd op de hoogte te zijn gesteld.

Deze derde partijen zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doelen gebruiken dan die wij met hen zijn overeengekomen. Takken Taxaties B.V.  verlangt van deze derde partijen dat zij adequate beveiliging aanbrengen in hun IT-systemen zodat uw persoonsgegevens veilig zijn.

Wij respecteren uw persoonsgegevens en daarom zullen we stappen nemen om zeker te stellen dat uw privacy-rechten ook beschermd zijn als wij uw gegevens buiten de Europese Unie brengen overeenkomstig hierboven beschreven. Dit geldt ook wanneer u gebruik wenst te maken van onze informatie en diensten als u zich buiten de Europese Unie bevindt; het kan zijn dat in zo’n geval uw gegevens buiten de Europese Unie wordt gebracht om u de informatie en diensten te kunnen verstrekken.

Behalve zoals uiteengezet in dit privacy-beleid, zullen wij geen persoonlijke informatie die te herleiden is naar u als individu delen zonder dat wij uw toestemming hebben ontvangen, tenzij wij hiertoe juridisch gerechtigd zijn dan wel verplicht zijn (denk bijvoorbeeld aan een juridische procedure of in verband met of ter voorkoming van fraude of een ander misdrijf of overtreding) of als wij van mening zijn dat het delen van bovengenoemde informatie noodzakelijk is om onze rechten, eigendommen of persoonlijke veiligheid (en die van onze klanten en andere individuele personen) te beschermen en/of te verdedigen.

Wanneer u bij het aanmelden van uw verzoek om informatie of een dienst, of op een later moment, aangeeft dat u niet wilt dat wij uw gegevens op bovenstaande wijze gebruiken, zullen wij uw gegevens niet voor een van de bovenstaande doelen gebruiken.

Het verzamelen van gegevens die niet als persoonsgegevens zijn aan te wijzen

Het kan gebeuren dat wij automatisch niet persoonsgebonden gegevens over u verzamelen, zoals het type van internet browser dat u gebruikt of de website die u gebruikt om contact te maken met onze website, de pagina’s die zijn bezocht en de datum en het tijdstip van het bezoek. Het kan ook gebeuren dat wij details geaggregeerd samenvoegen, zoals bijvoorbeeld de plaats waar u woont.

Via deze gegevens bent u niet als persoon te herleiden en dit wordt enkel door ons gebruikt om een effectief gebruik van de website te bewerkstelligen. Het kan voorkomen dat wij derde partijen van tijd tot tijd deze niet persoonlijke en geaggregeerde gegevens verstrekken om een goed gebruik van onze website mogelijk te kunnen maken.

Interactie tussen u en ons

Wij zijn geïnteresseerd in uw visies en ideeën en stellen feedback van u op prijs. Als deze website ergens faciliteiten zoals chat rooms, notice-boards, nieuwsgroepen enz. mogelijk maakt dan kan het zijn dat wij persoonsgegevens verzamelen die u aan ons verstrekt. Deze informatie zal worden gebruikt in overeenstemming met dit privacy-beleid.

Wij hebben echter niet in de hand en zijn niet verantwoordelijk voor de wijze waarop andere partijen deze persoonsgegevens, die u beschikbaar maakt door gebruik te maken van deze faciliteiten, van u gebruiken. Vandaar dat wij u er op willen wijzen om voorzichtig te zijn met het op deze wijzen verstrekken van persoonsgegevens.

Het accuraat houden van onze overzichten en archieven

Wij streven ernaar om de informatie die wij over u verzamelen, opslaan en gebruiken zo accuraat mogelijk te hebben. Als u wilt checken welke gegevens wij over u hebben verzameld, door middel van het door u verstrekken daarvan, of u wilt deze gegevens aanpassen of verwijderen dan kunt u hiervoor met ons contact opnemen overeenkomstig de wijze zoals deze hieronder is weergegeven.

De veiligheid van uw persoonsgegevens

Wij maken gebruik van technologieën en beleid met als doel uw privacy te beschermen tegen onjuist gebruik en ongeoorloofde toegang tot deze gegevens en wij zullen deze maatregelen aanpassen aan nieuwe technologieën op dit vlak wanneer dit beschikbaar wordt; een en ander voor zover dit in overeenstemming is met de doelen die gesteld zijn.

Gebruik van uw persoonsgegevens die u heeft verstrekt aan andere websites

Op onze websites hebben wij links naar andere websites of u komt bij onze website via een link op een andere website. Zoals u zich kunt voorstellen zijn wij niet verantwoordelijk voor het privacy-beleid en de werkwijzen van andere websites. Op de inhoud van hun privacy beleid en hun werkwijzen zijn de voorwaarden van gebruik van die andere websites zelf van toepassing.

Wij raden u aan om het privacy-beleid van elke website die u bezoekt te checken om uw rechten en plichten duidelijk te hebben, vooral als u informatie verstrekt aan zo’n derde partij via een dergelijke website. Als u zorgen of vragen heeft over een dergelijke website raden wij u aan contact op te nemen met de eigenaar of de webmaster van een dergelijke website.

Cookiesbeleid

Wij gebruiken de term “cookies” om te verwijzen naar cookies en andere soortgelijke technologieën die in overeenstemming zijn met de Europese regelgeving over privacy in elektronische communicatie.

  • Wat is een cookie?

Cookies zijn kleine stukjes software die uw browser plaatst op uw computer of social media apparatuur. Cookies helpen uw browser om naar een website te gaan. Cookies zelf kunnen geen informatie verzamelen dat op uw computer aanwezig is of in uw documenten en files.

Als een server een browser gebruikt om cookies “te lezen” heeft dit tot doel om een meer gebruiksvriendelijke dienst als server te kunnen verlenen. Om uw privacy te beschermen, geeft uw browser alleen toegang tot de cookies die al naar u zijn gezonden en die door u zijn geaccepteerd.

  • Waar worden cookies voor gebruikt?

Wij gebruiken cookies om meer te weten te komen over de manier waarop u reageert op de inhoud van onze website en om ons te helpen uw ervaring bij het bezoek aan onze website te optimaliseren.

Cookies onthouden het type browser dat u gebruikt en welke aanvullende browsersoftware u heeft geïnstalleerd. Ook onthouden zij uw voorkeuren zoals taal en regio, die dan uw standaardinstellingen blijven bij elk volgend bezoek aan de website.

Door cookies kunt u ook pagina’s een waardering toekennen en formulieren invullen waarop u commentaar kunt geven.

Een aantal cookies die wij gebruiken zijn sessie-cookies en duren tot het moment dat u uw browser afsluit. Andere cookies blijven langer op uw computer opgeslagen.

  • Op welke wijze worden cookies van derde partijen gebruikt?

Voor sommige functies die wij via onze website aanbieden, gebruiken wij derde partijen die bepaalde diensten aanbieden, zoals bijvoorbeeld het geval is als u een webpagina bezoekt met video’s die op YouTube voorkomen of links hebben naar YouTube. Deze video’s of links (en andere diensten of services van derde partijen) kunnen cookies bevatten. Het kan zijn dat u het cookies-beleid omtrent deze websites van deze derde partijen wilt raadplegen. Voor verdere details verwijzen wij u naar www.allaboutcookies.org.

  • Hoe kan ik het gebruik van cookies weigeren en deze verwijderen?

Wij gebruiken cookies niet om informatie te verkrijgen die tot uw persoon herleidbaar is. Indien u dit echter wenst, kunt u ervoor kiezen om de cookies geplaatst door Takken Taxaties B.V.  voor websites van derden te weigeren of te blokkeren door uw browserinstellingen te wijzigen; zie de Help-functie in uw browserprogramma voor meer informatie hierover.

Let op: de meeste browsers accepteren cookies automatisch, het kan dus zijn dat u de cookies actief dient te verwijderen of te blokkeren indien u niet wilt dat de cookies worden gebruikt.

U kunt ook op www.allaboutcookies.org kijken voor gegevens over het verwijderen of weigeren van cookies, en voor meer informatie over cookies in het algemeen. Voor informatie over het gebruik van cookies bij browsers op mobiele telefoons en hoe u deze kunt weigeren of verwijderen, verwijzen wij u naar de gebruiksinstructies van uw mobiele toestel.

Indien u het gebruik van cookies weigert, kunt u nog steeds onze websites bezoeken, maar het kan zijn dat een aantal functies niet goed werkt

Veranderingen in dit privacybeleid

Dit privacybeleid wordt met regelmaat up-to-date gebracht. Als wij grote veranderingen aanbrengen in dit privacybeleid en in de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, zullen wij deze veranderingen op deze webpagina weergeven en ons best doen u op de hoogte te stellen van grote veranderingen.

Vandaar dat wij u aanraden dit privacybeleid regelmatig te checken.

Contact

Als u contact op wilt nemen met Takken Taxaties B.V. (www.takkentaxaties.nl) over ons privacy beleid, dan verzoeken wij u om ons een e-mail te zenden op info@takkentaxaties.nl

Translate »